Bazálna pneumoskleróza

Pneumoskleróza je ochorenie, keď je zdravé pľúcne tkanivo nahradené spojivovým tkanivom. Ak hovoríme o bazálnej pneumoskleróze, potom dochádza k náhrade v bazálnych bunkách. To vedie k tomu, že sa povrch funkčných pľúc zmenšuje, čo vyvoláva nedostatočné ošetrenie vzduchu a jeho nahradenie oxidom uhličitým. Inými slovami, človek sa dusí, pretože sa zdá, že mu chýba vzduch..

 • Čo je to bazálna pneumoskleróza?
 • Príčiny bazálnej pneumosklerózy
 • Aké faktory predchádzajú vzniku choroby?
 • Príznaky pneumosklerózy
 • Ako liečiť pneumosklerózu?
 • Prognóza bazálnej pneumosklerózy

Web bronhi.com poznamenáva, že ľudia silnejšieho pohlavia sú touto chorobou postihnutí najčastejšie v dôsledku sociálnych a pracovných faktorov..

Čo je to bazálna pneumoskleróza?

Bazálna pneumoskleróza je často výsledkom psychického stavu človeka. Sociálne prostredie, pracovné problémy, fyzické preťaženie - to všetko vedie k nervozite, podráždenosti a agresivite. Človek je takmer vždy v napätí. A je známe, že duševné zdravie ovplyvňuje fyzické zdravie. Trpí lymfatický systém, ktorý je preťažený, respektíve nie je schopný dodať bunkám tela všetky potrebné prvky.

Granulačné tkanivo nastáva po pľúcnom edéme, ktorý neprijíma dostatočný počet prvkov. To zase vedie k výskytu spojivového tkaniva. Bazálnej pneumoskleróze predchádza akútna bronchitída, akútny zápal pľúc, zápal pohrudnice, zápal pohrudnice, ktorý nebol včas vyliečený. A tomu všetkému predchádzajú baktérie a vírusy, ktoré infikujú dýchací systém..

Pneumoskleróza pľúc je teda proces, pri ktorom sú zdravé tkanivá v dôsledku prebiehajúcich zápalových procesov nahradené spojivovými. V tomto prípade sa zaznamená degenerácia tkaniva, porušenie elasticity a úplná absencia výmeny plynov. Pľúca neplnia svoju funkciu. Navyše, pľúca už nie sú úplne funkčné, čo prirodzene ovplyvňuje vnemy, ktoré človek prežíva - dusenie.

Bazálna pneumoskleróza pľúc vedie k deformácii priedušiek a kôrnateniu samotných pľúc, ktoré sa zmenšujú a stávajú sa neštandardnými. Toto ochorenie sa často vyskytuje u mužov a starších ľudí..

Nebezpečenstvo predmetného ochorenia spočíva v tom, že telo nedostáva dostatok kyslíka, respektíve začnú trpieť iné orgány a systémy. Ak sa choroba nelieči, vyvinie sa pľúcne a srdcové zlyhanie..

Príčiny bazálnej pneumosklerózy

Bazálna pneumoskleróza je zriedka nezávislé ochorenie. Dôvody jeho vzhľadu sú ďalšie choroby, ktoré pacient nelieči:

 1. Tuberkulóza.
 2. Poranenie hrudnej kosti.
 3. Chronická bronchitída.
 4. Emfyzém pľúc.
 5. Ašpirácia, vírusová pneumónia.
 6. Pľúcny parenchým.
 7. Radiačné poškodenie pľúc.
 8. Sarkoidóza.
 9. Fibrotizujúca alveolitída.
 10. Cudzie teleso vstupujúce do priedušiek.
 11. Nepriaznivé prostredie kontaminované priemyselným odpadom a plynmi.

Tento zoznam nie je úplný. Každý prípad je individuálny. Lekári však vždy zaznamenajú rôzne ochorenia dýchacieho systému, ktoré človek nelieči, oslabenú imunitu, užívanie kombinovaných liekov na iné účely a v nadmerných dávkach, antibiotiká s pneumotropnými vlastnosťami, ožarovanie.

Liečba tabletkami je jednou z najdôležitejších pri eliminácii akejkoľvek choroby. Ich vymenovaním by sa však mal zaoberať lekár, ktorý predpíše aj dávkovanie liekov. Pneumoskleróza pľúc sa tiež lieči liekmi. V počiatočnom štádiu sa môžete uchýliť k tradičnej medicíne. To však nevylučuje návštevu lekára..

V závislosti od vedľajších účinkov pľúcnej pneumosklerózy sa rozlišujú nasledujúce typy:

 • Bazálne.
 • Ohnisko.
 • Vek.
 • Apikálny.
 • Miestne.
 • Bazálne.
 • Znova premyslieť.

Bazálnej pneumoskleróze sa venuje osobitná pozornosť.

Aké faktory predchádzajú vzniku choroby?

Najdôležitejším predchádzajúcim faktorom, ktorý ovplyvňuje zdravie človeka, je jeho profesionálna činnosť. Ak je človek zapojený do priemyselnej alebo výrobnej spoločnosti, utrpí určitú ujmu. Patrí sem aj ťažobný priemysel - bane.

Takéto profesie, ktoré spôsobujú pneumosklerózu pľúc, zostávajú zdraviu dosť nebezpečné:

 1. Mechanik.
 2. Inštalatér.
 3. Elektrická zváračka.
 4. Pracovník v kontakte s azbestom, mramorom alebo cementom.
 5. Mason.
 6. Baník.
 7. Laboratórny asistent pre chemický rozbor.

Ak človek neustále dýcha pary oxidu kremičitého, potom sa u neho rozvinie silikotuberkulóza. A tí, ktorí mali zápal pľúc s nižším lalokom, majú vyššiu pravdepodobnosť vzniku bazálnej pneumosklerózy - keď je pľúcne tkanivo nahradené spojivovým tkanivom v bazálnych oblastiach oproti apikálnej oblasti, to znamená v spodnej časti.

Osoba má rôzne ťažkosti s dýchaním pri bazálnej pneumoskleróze. Zmeny sa vyskytujú nielen na úrovni pľúc, ale aj v srdci. To všetko vedie k zlyhaniu dýchania, ktoré ohrozuje život pacienta. Pacient, ktorý má podozrenie, že má toto ochorenie, musí podstúpiť povinné vyšetrenie u ftiziatra alebo pulmonológa. Po inštrumentálnej diagnostike bude vynesený verdikt a predpísané ošetrenie.

Príznaky pneumosklerózy

Pretože pneumoskleróza sa môže vyskytnúť na pozadí iných chorôb, jej príznaky môžu pripomínať komplikácie sprevádzané hlavnými znakmi. Príznaky pneumosklerózy tiež závisia od štádia vývoja ochorenia, formy a miesta lokalizácie:

 1. Fokálna bazálna pneumoskleróza je sprevádzaná miernou dýchavičnosťou.
 2. Difúzna forma je zaznamenaná:
 • Prudký kašeľ s vylučovaním hnisavého spúta.
 • Dýchavičnosť pri námahe a v pokoji.
 • Závraty.
 • Znížený výkon.
 • Cyanóza kože.
 • Deformácia hrudníka.
 • Bolestivé pocity na hrudníku.
 • Nerozumné chudnutie.
 • Rýchle plytké dýchanie, ktoré sa objavuje pri progresii ochorenia.
Choď hore

Ako liečiť pneumosklerózu?

O spôsoboch liečby môže rozhodnúť iba lekár. Pneumoskleróza si môže vyžadovať zdravý životný štýl, stravu, neustále návštevy lekára, ktorý predpíše nasledujúce postupy:

 1. Diétna terapia.
 2. Fyzioterapia.
 3. Oxygenoterapia.
 4. Fyzioterapia.
 5. Tradičná medicína.
 6. Užívanie liekov.
 7. Chirurgický zákrok.

Ak je bazálna pneumoskleróza dôsledkom iného ochorenia, musí sa odstrániť jeho pôvodná príčina. Za nepriaznivých životných alebo pracovných podmienok ich musí človek zmeniť, aby znovu nevyvolával chorobu.

Prognóza bazálnej pneumosklerózy

Bazálna pneumoskleróza sa zriedka stáva nezávislým ochorením. Osoba už trpí nejakým druhom choroby. Preto sa prognózy môžu zhoršiť kvôli ľahostajnosti človeka k jeho zdraviu. Samotná pneumoskleróza môže viesť k zlyhaniu dýchania a cor pulmonale. A tieto faktory môžu byť fatálne..

Liečba je pri pneumoskleróze prevažne konzervatívna, preto by sa pacient nemal báť lekárskej pomoci, ktorá mu pomôže úplne sa zotaviť a zachovať roky zdravého života.

Pneumoskleróza

Pneumoskleróza je pľúcne ochorenie, pri ktorom je pľúcny parenchým nahradený spojivovým tkanivom. Pneumoskleróza sa môže vyvinúť tak nezávisle, ako aj na pozadí iných patologických procesov. Choroba je diagnostikovaná vo všetkých vekových kategóriách, muži sú náchylnejší na pneumosklerózu ako ženy, čo súvisí s častejšou a dlhodobejšou expozíciou nepriaznivým faktorom.

Pľúca sú spárovaný orgán, ktorý poskytuje dýchanie. V pľúcach dochádza k výmene plynov medzi vzduchom, ktorý je v parenchýme, a krvou pretekajúcou pľúcnymi kapilárami. Pľúca sú umiestnené v hrudnej dutine, ľavá pľúca má dva a pravá má tri laloky. Každý lalok pľúc sa skladá zo segmentov, v strede ktorých sú umiestnené priedušky a tepny, v septoch spojivového tkaniva medzi segmentmi sú žily, cez ktoré vyteká krv. Pľúcne tkanivo vo vnútri segmentu pozostáva z pyramídových lalôčikov, ktorých vrchol zahŕňa priedušky, ktoré tvoria 18-20 koncových bronchiolov v lalôčiku. Každý z bronchiolov končí takzvaným acinusom, obsahujúcim 20 - 50 respiračných bronchiolov, ktoré sú rozdelené na alveolárne priechody a sú husto pokryté alveolmi - hemisférickými výbežkami, pozostávajúce z spojivového tkaniva a elastických vlákien, v ktorých dochádza k výmene plynov medzi krvou a atmosférickým vzduchom..

Pri absencii klinických prejavov pri aktívnej liečbe nie je potrebné, hlavnou vecou pri liečbe pneumosklerózy je v tomto prípade eliminácia etiologických faktorov.

Proliferácia spojivového tkaniva, to znamená pneumoskleróza, vedie k deformácii priedušiek, kôrnateniu a zmenšovaniu pľúcneho tkaniva s rozvojom funkčných porúch pľúc. Dýchací povrch postihnutých pľúc sa postupne zmenšuje, objavuje sa emfyzém, pľúcne tkanivo sa transformuje s tvorbou bronchiektázie, rozvíjajú sa poruchy v pľúcnom obehu, po ktorých nasleduje tvorba pľúcnej hypertenzie.

Príčiny a rizikové faktory

Pneumoskleróza pľúc sa vyvíja na pozadí nasledujúcich chorôb:

 • chronická bronchitída, sprevádzaná peribronchitídou;
 • pneumónia (najmä stafylokokové, ktoré sú sprevádzané nekrózou pľúcneho parenchýmu a tvorbou abscesu);
 • bronchiektázia pľúc;
 • predĺžená exsudatívna pleuréza;
 • alergická alveolitída;
 • idiopatická fibrotizujúca alveolitída;
 • kongescia v pľúcach (najmä pri poruchách mitrálnej chlopne);
 • tuberkulóza pľúc a pleury;
 • syfilis;
 • systémové ochorenia spojivového tkaniva;
 • systémové mykózy.

Medzi rizikové faktory patrí:

 • genetická predispozícia;
 • dlhoročné skúsenosti s fajčením;
 • dlhodobé vdychovanie priemyselného prachu a / alebo plynov;
 • poranenie pľúc;
 • cudzie telesá v pľúcach;
 • zlyhanie ľavej srdcovej komory;
 • stavy imunodeficiencie;
 • vystavenie telu ionizujúcemu žiareniu;
 • užívanie množstva liekov.

Formy choroby

V závislosti od etiologického faktora má pneumoskleróza nasledujúce formy:

 • postnecrotický;
 • dyscirkulačný;
 • dystrofický;
 • pozápalový.

V závislosti od prevalencie postihnutých štruktúr sa rozlišuje pneumoskleróza:

 • peribronchiálny;
 • alveolárny;
 • perilobulárny;
 • intersticiálna;
 • perivaskulárne.

Ak sú veľké plochy pľúc ovplyvnené pneumosklerózou, existujú náznaky pre chirurgický zákrok, atrofovaná časť pľúc sa musí odstrániť..

V závislosti od závažnosti výmeny pľúcneho parenchýmu spojivovým tkanivom existujú:

 • pneumofibróza - mierna náhrada oblastí pľúc spojivovým tkanivom, zatiaľ čo výmena plynov netrpí alebo mierne trpí;
 • v skutočnosti pneumoskleróza - nahradenie pľúcneho parenchýmu spojivovým tkanivom vedie k vážnemu zhoršeniu funkcie pľúc;
 • pneumociróza - spojivové tkanivo úplne nahrádza pľúcne štruktúry (priedušky, cievy a alveoly), dochádza k zhutneniu pleury, vytesneniu na postihnutú stranu mediastinálnych orgánov.

Podľa stupňa šírenia pneumosklerózy:

 • obmedzené (lokálne, ohnisko) - nahradenie oblasti pľúc spojivovým tkanivom;
 • difúzne - úplné nahradenie veľkej oblasti pľúc alebo oboch pľúc spojivovým tkanivom.

Obmedzená pneumoskleróza môže byť zasa malá alebo veľká.

V závislosti od miesta najväčšieho poškodenia pľúcneho tkaniva existujú:

 • apikálna pneumoskleróza - náhrada spojivového tkaniva začína v horných pľúcach;
 • hilová pneumoskleróza - najväčšia intenzita náhradných procesov sa pozoruje v hilovej zóne pľúc;
 • bazálna pneumoskleróza - primárne sú ovplyvnené bazálne segmenty pľúc.

Príznaky pneumosklerózy

Pre obmedzenú pneumosklerózu je charakteristický dlhotrvajúci kašeľ s uvoľňovaním malého množstva spúta, telesná teplota zvyčajne zostáva v normálnom rozmedzí. V projekcii lézie je depresia v hrudníku.

Príznaky difúznej pneumosklerózy: kašeľ, spútum s prímesou hnisu, dýchavičnosť (najskôr sa objaví pri fyzickej námahe, neskôr v pokoji), tachykardia, tachypnoe.

U pacientov s pneumosklerózou je absorpcia živín nižšia, navyše v dôsledku zníženia koncentrácie kyslíka v krvi sa zvyšuje riziko vzniku gastritídy, cholecystitídy a žalúdočných vredov..

S progresiou patologického procesu sa kašeľ zvyšuje, stáva sa obsedantným, s hojným hnisavým výbojom. Koža sa stáva kyanotickou, prsty na rukách a nohách sa zdeformujú ako paličky (prsty Hippokrata). Existujú bolesti na hrudníku boľavej povahy, slabosť, rýchla únava, dochádza k poklesu telesnej hmotnosti, atrofii medzirebrových svalov, posunu srdca, priedušnice a veľkých ciev smerom k lézii. Pri difúznej pneumoskleróze, ktorá sa vyvinula na pozadí porušenia hemodynamiky pľúcneho obehu, sa objavujú príznaky pľúcneho srdca (dýchavičnosť, bolesť v srdci, opuch krčných žíl atď.).

Pri pneumociróze je čiastočná atrofia prsných svalov, zvrásnenie interkostálnych priestorov, deformácia hrudníka, výrazné posunutie mediastinálnych orgánov na stranu lézie, prudké oslabenie dýchania. Pri auskultácii sú počuť suché a mokré rachoty, pri perkusiách - tupý zvuk.

Diagnostika

Pre stanovenie diagnózy je dôležitý zber sťažností a anamnézy, ako aj množstvo ďalších štúdií.

Pri fyzickej diagnostike sa po postihnutej oblasti zistí oslabené dýchanie, tuposť perkusného zvuku, sipot (suchý alebo mokrý). V prípade rozvoja difúznej pneumosklerózy sa zisťujú malé bublajúce chvosty, suché rozptýlené lúče, obmedzenie pohyblivosti pľúcneho okraja, rigidné vezikulárne dýchanie.

Spirografia odhaľuje pokles vitálnej kapacity pľúc, vynútenej vitálnej kapacity pľúc, Tiffnov index. Pri bronchografii sa určuje odchýlka a konvergencia priedušiek, deformácia stien, zúženie alebo absencia malých priedušiek.

Röntgenový obraz je polymorfný, pretože ukazuje nielen prejavy samotnej pneumosklerózy, ale aj sprievodnú patológiu.

Prognóza závisí od rýchlosti vývoja srdcového a respiračného zlyhania.

Typické je posilnenie a deformácia pľúcneho vzoru pozdĺž vetví bronchiálneho stromu (s bazálnou pneumosklerózou je posilnenie vzoru zaznamenané v bazálnych segmentoch pľúc, s apikálnym a bazálnym - v horných častiach respektíve bazálnej zóne), v dôsledku deformácie stien priedušiek je pľúcny vzor sieťovaný a slučkovaný. Určené znížením veľkosti postihnutých pľúc. Na získanie úplného obrazu sa röntgen hrudníka vykonáva v dvoch projekciách - čelnej a bočnej.

Bakteriologické vyšetrenie spúta pomocou antibiotikogramu, všeobecné krvné a močové testy.

Na objasnenie diagnózy je možné predpísať počítačové alebo magnetické rezonančné zobrazenie.

Liečba pneumosklerózy

Pri absencii klinických prejavov pri aktívnej liečbe nie je potrebné, hlavnou vecou pri liečbe pneumosklerózy je v tomto prípade eliminácia etiologických faktorov.

Prítomnosť akútneho zápalového procesu v pľúcach alebo vznik komplikácií sa môžu stať indikáciou pre hospitalizáciu pacienta v pľúcnej nemocnici. Pri zvýšenej telesnej teplote sa pacientom zobrazuje odpočinok v posteli.

Lieková terapia spočíva v použití mukolytických liekov, bronchospazmolytík, imunosupresívnych liekov. Pri zlyhaní obehu sú predpísané srdcové glykozidy. So sprievodnou bronchitídou sú predpísané zápaly pľúc, bronchiektázie, protizápalové a antibakteriálne lieky.

Na zlepšenie odtoku bronchiálneho stromu sa vykonáva terapeutická bronchoskopia. V počiatočných štádiách ochorenia účinná liečba pneumosklerózy kmeňovými bunkami.

Choroba je diagnostikovaná vo všetkých vekových kategóriách, muži sú náchylnejší na pneumosklerózu ako ženy.

U pacientov s pneumosklerózou je absorpcia živín nižšia, navyše v dôsledku zníženia koncentrácie kyslíka v krvi sa zvyšuje riziko vzniku gastritídy, cholecystitídy a žalúdočných vredov. Dôležitým odkazom v liečbe je preto strava. Odporúča sa režim čiastočného podávania. Diéta by mala byť vysoko kalorická a zároveň ľahko stráviteľná. Alkohol, kyslé, korenené, slané, údené, tučné jedlá a huby sú úplne vylúčené. S vývojom cor pulmonale je množstvo tekutiny obmedzené, aby sa zabránilo edému a znížila sa záťaž srdca.

Na stabilizáciu dýchania sú indikované fyzioterapeutické cvičenia (najmä dychové cvičenia a plávanie), odporúča sa masáž hrudníka. Fyzioterapia je účinná: elektroforéza s liekmi, kyslíková terapia, diatermia alebo induktometria v oblasti hrudníka, ultrazvuková terapia, ultrafialové ožarovanie alebo použitie soluxovej lampy..

Ak je pneumoskleróza postihnutá na veľkých plochách pľúc, objavia sa náznaky chirurgického zákroku, musí sa odstrániť atrofovaná časť pľúc. Pri závažných difúznych zmenách môže byť potrebná transplantácia pľúc.

Možné komplikácie a následky

Pneumosklerózu môže komplikovať arteriálna hypoxémia, chronické respiračné zlyhanie, emfyzém pľúc, cor pulmonale, malígne neoplazmy, pridanie sekundárnej infekcie (vrátane mykotického, tuberkulózneho pôvodu), zdravotné postihnutie pacienta a smrť.

Predpoveď

Prognóza závisí od rýchlosti vývoja srdcového a dýchacieho zlyhania. Pri včasnej diagnostike a správne zvolenej liečbe sú prognózy všeobecne priaznivé..

Pneumoskleróza sa môže vyvinúť tak nezávisle, ako aj na pozadí iných patologických procesov.

Ak sa vyskytnú komplikácie, prognóza sa zhoršuje.

Prevencia

Aby sa zabránilo rozvoju pneumosklerózy, odporúča sa:

 • včasná liečba chorôb, ktoré môžu viesť k pneumoskleróze;
 • opustiť zlé návyky (vrátane vyhýbania sa pasívnemu fajčeniu);
 • každoročná profylaktická fluorografia;
 • odmietnutie iracionálneho užívania liekov;
 • zvýšená imunita: vyvážená výživa, dostatočná fyzická aktivita, dobrý odpočinok;
 • vyhnúť sa poraneniu pľúc.

Pneumoskleróza

Všeobecné informácie

Pneumoskleróza je stav charakterizovaný nadmerným rastom spojivového tkaniva v pľúcach, ktorý má za následok postupné nahradenie pľúcneho tkaniva spojivovým tkanivom. Je sprevádzané zhoršenou funkciou pľúc v dôsledku zmien elasticity pľúcneho tkaniva a výmeny plynov v oblastiach s patologickými zmenami. Nahradenie a výrazná proliferácia spojivového tkaniva vedie k zhutneniu pľúcneho tkaniva a k deformácii bronchiálneho stromu..

Pneumoskleróza je v skutočnosti výsledkom mnohých chorôb bronchopulmonálneho systému a chorôb iných orgánov a systémov. Je potrebné poznamenať, že pneumoskleróza je neustále sa rozvíjajúci proces reštrukturalizácie pľúcneho tkaniva, pri ktorom sa postupne zväčšujú lézie interstícia, alveol a perialveolárneho tkaniva a pľúcnych kapilár. Takéto patologické zmeny prispievajú k nadmernej fibróze a postupne ničia / deformujú pľúcne tkanivo a vytvárajú pľúcnu pneumosklerózu. Niektorí autori sa domnievajú, že u jednotlivcov existuje genetická predispozícia k vývoju difúznych pľúcnych chorôb, ktoré sa vyvíjajú ako reakcia na nešpecifické poškodenie epitelu pľúc..

Priebeh ochorenia, závažnosť klinických prejavov a jeho prognóza sú určené stupňom narušenia respiračných funkcií a výmeny plynov, čo je zase dôsledkom prevalencie patologického procesu. Zmeny v pľúcach na úrovni lokálnej lézie prebiehajú hlavne bez dýchacích ťažkostí a sú asymptomatické a difúzny proces ovplyvňujúci významnú časť pľúcneho tkaniva je sprevádzaný zhoršenou ventiláciou v pľúcach podľa obštrukčného / reštriktívneho typu s rozvojom hypertenzie v pľúcnom obehu alebo jeho absenciou a prejavuje sa rýchlou únavou. bolesť na hrudníku, progresívna dýchavičnosť a kašeľ.

Difúzny proces v pľúcach spravidla vedie k mnohým invalidizujúcim komplikáciám a k výraznému zhoršeniu kvality života pacienta. V závažných prípadoch znižuje dĺžku života. V štruktúre pneumosklerózy sa fokálne a difúzne formy nachádzajú v približne rovnakom pomere. Niekedy sa pacienti pýtajú, či je pneumoskleróza nákazlivá alebo nie? Samotné ochorenie nie je nákazlivé, môžu však byť nákazlivé aj niektoré zo základných chorôb, napríklad tuberkulóza.

Patogenéza

Patogenéza pneumosklerózy závisí od jej etiológie. Avšak bez ohľadu na etiologické formy sú hlavnými patogenetickými mechanizmami ochorenia: zhoršená ventilácia pľúc, zníženie drenážnej funkcie priedušiek, poruchy cirkulácie krvi / lymfy. Proces proliferácie spojivového tkaniva je priamo spôsobený štrukturálnymi poruchami a deštrukciou morfologických a funkčných prvkov pľúcneho parenchýmu..

Zápal má pri vývoji choroby najväčší význam. Histogenéza zápalovej genézy je založená na edémoch, zápalovej infiltrácii, karnifikácii, vývoji granulačného tkaniva, skleróze stien bronchiolov, po ktorej nasleduje fibróza ložísk intersticiálneho zápalu interalveolárnych sept, prispievajúcich k rozvoju bunkových pľúc s deštrukciou interalveolárnych septa a tvorbou mnohopočetných septa..

V podmienkach infekčného zápalu dochádza k zvýšenej produkcii elastázy, ktorá spôsobuje deštrukciu matrice spojivového tkaniva a alveolárnych stien s tvorbou spoločných dutín. Zároveň sa aktivujú fibroblasty, ktoré produkujú kolagén, čo prispieva k zvýšenému vývoju spojivového tkaniva v pľúcnom parenchýme a tvorbe fibrózy.

Klasifikácia

Etiologicky existujú:

 • Infekčné špecifické (mykotické, tuberkulózne, parazitárne, syfilitické) a nešpecifické (posttraumatické, po aspirácii).
 • Jedovatý (reakcia na vystavenie toxickým látkam).
 • Pneumokonikotikum (pracovná patológia).
 • Dysplastická (v dôsledku vrodených fermentopatií alebo malformácií pľúc).
 • Dystrofické (v dôsledku osifikácie, radiačnej pneumonitídy s amyloidózou).
 • Alergické (exogénne - z inhalácie plesňových spór, liečivé) a endogénne (s kolagénovými chorobami, syndrómami Hammen-Rich, s idiopatickou pľúcnou hemosiderózou, s alergickou granulomatózou).
 • Kardiovaskulárne (s vrodenými / získanými srdcovými chybami, sprevádzané hypertenziou pľúcneho obehu, embóliou / trombózou pľúcneho obehu).

Podľa patomorfologických znakov:

 • Lokálne (obmedzené) malé a veľké ohnisko - charakterizované tvorbou samostatných ohniskov sklerózy v pľúcach. Makroskopicky predstavuje v tejto časti obmedzenú oblasť zhutneného pľúcneho parenchýmu so zníženým objemom pľúc. Lokálne zameranie pneumosklerózy významne neovplyvňuje pľúcnu funkciu elasticity / výmeny plynov.
 • Difúzna pneumoskleróza. Čo to je? Táto forma ochorenia je charakterizovaná rozsiahlou perivaskulárnou / peribronchiálnou proliferáciou spojivového tkaniva vo forme sieťky s veľkými bunkami (sieťová pneumoskleróza) alebo difúznej sklerózy prevažne interalveolárnych sept (intersticiálna pneumoskleróza). Difúzny proces je charakterizovaný obrazom rigidných pľúc so zníženou ventiláciou.

Patogeneticky izolovaná zápalová, atelektická, lymfogénna a imunitná pneumoskleróza.

V závislosti od prevalencie postihnutých štruktúrnych prvkov pľúc sa rozlišujú alveolárne, intersticiálne, perivaskulárne, perilobulárne a peribronchiálne v mediastinálnej zóne (radikulárna pneumoskleróza). Pre postihnuté segmenty je izolovaná radiálna pneumoskleróza pľúc, to je prípad, keď je patologický proces koncentrovaný v koreňových častiach pľúc a bazálna pneumoskleróza, keď je do patologického procesu zapojený akýkoľvek bazálny segment pľúc (predný, stredný, bočný a zadný bazálny segment).

Príčiny

Pneumoskleróza môže byť výsledkom mnohých zápalových / deštruktívnych pľúcnych chorôb (chronický zápal pľúc, abscesy, pleurisy), špecifických ochorení (tuberkulóza), fibrotizujúcej alveolitídy, chorôb z povolania (pneumokonióza), radiačných poranení, traumatického poškodenia pľúcneho tkaniva atď..

 • Zápal pľúc. Medzi infekčnými pľúcnymi chorobami patrí vedúca úloha k chronickej pneumónii rôzneho pôvodu (bakteriálna, mykotická, tuberkulózna etiológia, legionárska choroba, cytomegalovírusová infekcia, chlamýdiová pneumónia), ktoré sú často komplikované pleurálnym empyémom, pľúcnym abscesom, ktorý vedie k vzniku pneumosklerózy..
 • Chronická obštrukčná choroba pľúc vrátane bronchiálnej astmy, pri ktorej je zápalový proces sprevádzaný výraznou zmenou štruktúry bronchiálnej steny s rozvojom pneumosklerózy.
 • Choroby pľúc z povolania (pneumokonióza). Spôsobené dlhodobým vdychovaním rôznych druhov agresívneho prachu: kremíkový / uhoľný prach (silikóza); cement, azbest, mastenec, kaolínový prach (silikózy); prach z hliníka, berýlia, železa (metalokoniózy) atď. Prebiehajú v počiatočných štádiách ochorenia ako chronická bronchiolitída / progresívna alveolitída, ktorá prechádza do pneumosklerózy..
 • Pľúcna forma sarkoidózy je sprevádzaná hrubým porušením štruktúry pľúc, tvorbou bronchiektázie a stenózou priedušiek s postupným vývojom rozšírenej pneumosklerózy s ťažkým respiračným zlyhaním..
 • Alergické ochorenia pľúc (alergická exogénna alveolitída, precitlivená pneumonitída). Choroby imunopatologickej povahy, ktoré sa vyvíjajú pri vdýchnutí antigénu, častejšie organického prachu alebo pár - soli ťažkých kovov, polyuretánu, farbív, fungicídov.
 • Idiopatická fibrotizujúca alveolitída. Je charakterizovaná progresívnou poruchou štruktúry pľúcnych štruktúr, difúznym zhrubnutím interalveolárnych septa, tvorbou cystických dutín, čo vedie k rozvoju difúznej pneumosklerózy.
 • Operácie na pľúcach, ktorých komplikáciou je nadmerná difúzna skleróza interalveolárnych sept.

Choroby iných systémov a orgánov:

 • Aktívna chronická hepatitída.
 • Systémové autoimunitné ochorenia: systémový lupus erythematosus, sklerodermia, ankylozujúca spondylitída, reumatoidná artritída. Pre systémové ochorenia sú v zásade charakteristické fibrotické zmeny v dôsledku zvýšenia funkcie fibroblastov v tkanivách rôznych orgánov vrátane pľúc.
 • Ochorenia srdca a krvných ciev (vrodené / získané srdcové chyby sprevádzané pľúcnou hypertenziou) - vyznačujú sa difúznou pneumosklerózou kardiovaskulárneho pôvodu.
 • Radiačná terapia, ktorej jednou z komplikácií je postradiačná pneumoskleróza pľúc. Vyvíja sa častejšie pri rakovine prsníka / lymfogranulomatóze po ožiarení mediastinálnej zóny. Frekvencia komplikácií je určená celkovou ohniskovou dávkou. Osoby vo veku 65-70 rokov majú komplikácie 1,5-krát častejšie ako pacienti vo veku 40-60 rokov.
 • Toxické poškodenie (vdýchnutie toxických látok). Toxická difúzna pneumoskleróza sa často vyvíja, keď je vystavená vojne jedovatým plynom, kyslíku a ozónu vo vysokých koncentráciách, smogu, priemyselným znečisťujúcim látkam, dlhodobému vdychovaniu cigaretového dymu. Zároveň je dôležitá nielen inhalácia toxických látok, ale aj ich expozícia a individuálna citlivosť na ne..
 • Užívanie liekov: Metisergid, Metotrexát, Proctolol, Amiodaron, Propranolol. Pneumoskleróza sa môže vyvinúť ako dlhodobá komplikácia.

Príznaky pneumosklerózy

Pneumoskleróza nemá charakteristické klinické príznaky. Častejšie na klinike vystupujú do popredia príznaky chorôb, ktoré spôsobili rozvoj ochorenia (chronický zápal pľúc, bronchiektázia, tuberkulóza atď.). Pri ložiskových léziách v pľúcach sú príznaky mierne alebo môžu chýbať úplne. Hlavným prejavom difúznych foriem ochorenia je porušenie ventilačnej funkcie pľúc, ktoré sa môže prejaviť obštrukčným alebo reštriktívnym typom, čo sa prejavuje najskôr dýchavičnosťou pri fyzickej aktivite, neskôr pokojom a cyanózou. Všeobecné príznaky pľúcnej sklerózy sa prejavujú hlavne rýchlou únavou, slabosťou, suchým kašľom, horúčkou nízkeho stupňa, chudnutím. Pri auskultácii v inšpiračnej výške sa určuje krepitácia v zadných dolných oblastiach.

S tvorbou veľkých vláknitých uzlín na pozadí pleurisy môžu byť sťažnosti na bolesť v hrudníku a mravčenie medzi lopatkami. Pri chronickej bronchitíde kašeľ s hlienom. V budúcnosti bude s progresiou pneumosklerózy stúpať výskyt pľúcnej hypertenzie, hypoxie, srdcového zlyhania dýchania a pravej komory..

Analýzy a diagnostika

Hlavnými diagnostickými metódami sú rádiografia, fluorografia a počítačová tomografia pľúc..

V prípade pneumosklerózy sú röntgenové údaje o pľúcach premenlivé a odrážajú zmeny v pľúcach charakteristické pre základné ochorenie, proti ktorým sa určujú doplnené príznaky difúznej pneumosklerózy: jemná sieťovinová deformácia pľúcneho vzoru, zmenšenie veľkosti pľúc, emfyzém, menej často - zmeny typu „bunkových pľúc“.

Počítačová tomografia s vysokým rozlíšením vám umožňuje jasnejšie určiť povahu, závažnosť, prevalenciu a dynamiku zmien.

Ak je to potrebné, vykoná sa štúdia funkcie vonkajšieho dýchania a transbronchiálnej kryobiopsie.

Liečba pľúcnej pneumosklerózy

Neexistuje žiadna špecifická liečba pneumosklerózy. Lokálna neprejavujúca sa forma ochorenia nevyžaduje žiadne terapeutické pôsobenie. V prípadoch, keď lokálna pneumoskleróza postupuje s periodickými exacerbáciami základného ochorenia a je výsledkom zápalového procesu v pľúcach, sú predpísané antimikrobiálne, protizápalové lieky a lieky na normalizáciu drenážnej funkcie priedušiek v postihnutej oblasti pľúc. Hlavnou úlohou liečby je podpora funkcie dýchacieho systému na úrovni čo najbližšej k fyziologickej..

Pretože proces pneumosklerózy nie je reverzibilný, to znamená, že nedochádza k jeho reverznému vývoju, je rovnako dôležitou úlohou zastaviť rýchlosť progresie pľúcnej sklerózy.

Pri spazme dolných dýchacích ciest a výraznej dýchavičnosti sú predpísané bronchodilatanciá - Teofedrin, Norepinefrin, Salbutamol, Fenoterol, Ipratropium bromide, Izadrin. Na normalizáciu priechodnosti priedušiek sú predpísané fytopreparáty s expektorančným účinkom na báze bylín marshmallow / thermopsis (Mukaltin, Parakodin, Tonsilgon) a činidiel na riedenie spúta (Ambroxol, Acetylcysteín, Bromhexín). Účinné je vymenovanie viaczložkových fytopreparátov, ktoré majú mukolytické, bronchodilatačné, protizápalové a expektoračné účinky, napríklad Suprima-broncho.

S cieľom znížiť rýchlosť progresie sklerotických zmien sú predpísané kortikosteroidy - Prednisolon, Cortisone, Celeston, Medrol. Esbriet (Pirfenidon) a Vargatef (Nintedanib) sú dosť účinné lieky s antifibróznym účinkom, ktoré oslabujú množenie fibroblastov a nakoniec progresiu fibrózy. Predpísané sú aj imunosupresívne lieky s cytostatickým účinkom (Azanin, Azamun, Imuran), zvyčajne sa predpisujú súbežne s glukokortikosteroidmi..

Na zničenie zmeneného tkaniva v oblasti fibrózy sa tiež používajú enzýmové prípravky (Longidase) v čípkoch / injekciách, ktoré majú tiež antioxidačné a protizápalové účinky. Liečivo, ktoré narúša proces syntézy kolagénu v tele, sa široko používa. Pri CHOCHP kombinácia indakaterolu a glykopyróniumbromidu (Ultibro Breezhaler) účinne blokuje fibrotickú odpoveď v tele..

So zvýšením tlaku v pľúcnej tepne a rozvojom zlyhania pravej komory, antagonisty vápnikových iónov, ktoré prispievajú k adaptácii myokardu na prácu v podmienkach nedostatku kyslíka (Amlodipin, Norvax, Cordipin, Normodipin, Corinfar, Corvadil atď.).

V difúznej forme ochorenia za prítomnosti srdcového zlyhania sú dodatočne predpísané angioprotektory (Cardioxipin, Actovegin, Vazonit, Bilobil), draselné prípravky (Panangin, Asparkam), vitamíny (E, PP, C, B1, B6, P), srdcové glykozidy (strofantín), Digoxín, adonizid). Ak majú pacienti alergickú zložku, predpisujú sa antihistaminiká (Suprastin, Tavegil).

Pokiaľ ide o liečbu difúznej pľúcnej pneumosklerózy ľudovými prostriedkami, potom je to vzhľadom na nezvratnosť patologického procesu neúčinné. Určite môžete použiť ľudové prostriedky, ale len ako doplnkový prostriedok, napríklad ako expektorans (koreň sladkého drievka a koreňa marshmallow, tymian, oregano, podbeľ, trikolóra fialová, skorocel, sladká ďatelina, listy eukalyptu, púčiky borovice, elecampane, kvety čierna baza), z ktorej sa pripravujú nálevy / odvary.

Pneumoskleróza: čo sa stane s pľúcami, ako dlho žijú s touto chorobou?


Prečo je zdravé tkanivo nahradené spojivovým? Toto uľahčujú zápalové ochorenia, najmä neliečené a zdĺhavé. V podmienkach neustáleho zápalu pľúca nedostávajú dostatok kyslíka.
Tento stav sa nazýva hypoxia. Naše telo zároveň nie je schopné obnoviť poškodený orgán a preto sa aktivujú špeciálne bunky - fibroblasty, ktoré nahrádzajú pľúcny parenchým (tkanivo). Takáto pľúca sa stávajú hustou, nepružnou.

Príčiny patológie

Medzi hlavné dôvody rozvoja pneumosklerózy patria:

 • Zápalové ochorenia (zápal pľúc, zápal pľúc).
 • Patológie spôsobené špecifickými baktériami alebo hubami (tuberkulóza, aspergilóza).
 • Choroby z povolania (silikóza, pneumokonióza).
 • Alergické alebo autoimunitné lézie (bronchiálna astma, Goodpastureov syndróm).
 • Idiopatická fibrotizujúca alveolitída.
 • Poranenie pľúc, ožarovanie alebo použitie pneumotoxických liekov.
 • Srdcové zlyhanie so stagnáciou krvi v pľúcnom obehu.

Bez ohľadu na etiologický faktor je pri pneumoskleróze narušená ventilačná kapacita pľúc, ich krvný obeh a drenážna funkcia priedušiek..

Etiológia

Infekcie dýchacích ciest sú najčastejšie komplikované rozvojom pneumosklerózy. Kvapkami vo vzduchu sa baktérie a vírusy dostávajú do dýchacieho traktu a spôsobujú zápal jeho rôznych častí - hltanu, hrtana, priedušnice, priedušiek, pľúc.

 • Vírusy - rinovírusy, koronovírusy, vírusy chrípky a parainfluenzy;
 • Baktérie - stafylokoky, streptokoky, pneumokoky, Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Mycobacterium tuberculosis;
 • Intracelulárne mikróby - mykoplazma, chlamýdie;
 • Parazity - echinokok, škrkavka, toxoplazma;
 • Huby spôsobujúce choroby.

Medzi bežné príčiny patológie patria:

Intersticiálne pľúcne choroby - alveolitída, sarkoidóza, sklerodermia, lupus.

Chronické ochorenia priedušiek - bronchitída a bronchiektázia. Zapálená sliznica priedušiek napučí a zhustne, lúmen priedušiek sa zúži a zvyšuje sa tvorba hlienu. V dôsledku toho sa zhoršuje ventilácia pľúc a okolo postihnutých priedušiek rastie spojivové tkanivo. Faktory prispievajúce k rozvoju vláknitého tkaniva: fajčenie, imunodeficiencia, diabetes mellitus, nesprávne ošetrenie, radiačná terapia, vdychovanie suchého a znečisteného vzduchu, zlá ekológia..

Pneumokonióza sa vyvíja v dôsledku pravidelného vdychovania prachu. Toto sú choroby z povolania, ktoré sa vyskytujú u osôb zamestnaných v rizikových prácach. Prachové častice dráždia sliznicu pľúc, spôsobujú jej opuchy, nadmerné vylučovanie hlienu a prispievajú k rozvoju alergií..

Trauma hrudníka - bodnutie alebo porezanie prenikajúcich rán hrudníka s poškodením mediastinálnych orgánov a veľkých neurovaskulárnych zväzkov. Ak bola lekárska starostlivosť poskytnutá včas a v plnom rozsahu, potom nedôjde k degenerácii pľúcneho tkaniva..

Medzi menej časté príčiny patológie patria:

 1. Vrodené choroby - cystická fibróza,
 2. Exsudatívna pleuréza,
 3. Dlhodobá liečba cytostatikami a antibiotikami,
 4. Žiarenie.

Pneumoskleróza sa vyznačuje zhrubnutím stien alveol a zmenšením ich objemu, ako aj spomalením výmeny plynov. Chorý človek vdychuje menej vzduchu ako zdravý človek. Lúmen priedušiek sa zužuje, ich steny sa zlepia a potom spolu rastú. Je znížená ventilačná kapacita pľúc. Ovplyvnená oblasť sa izoluje od bronchiálneho stromu a je zarastená jazvovým tkanivom.

Mechanizmus rozvoja

V patogenéze pneumosklerózy hrá dôležitú úlohu zápalové poškodenie steny priedušiek, zhoršená lymfodrenáž a krvný obeh. V tomto prípade dochádza k deštruktívnym procesom, tvorbe patologického granulačného tkaniva.

Zápal bronchiálnej sliznice vedie k poškodeniu ciliovaného epitelu, zvýšeniu viskozity a vylučovaniu spúta. Porušenie evakuácie výsledného hlienu vytvára priaznivé podmienky pre vývoj patogénnej mikroflóry a ďalšie poškodenie svalu, chrupavkových vrstiev priedušiek.

Vyskytujú sa sklerotické procesy, ktoré vedú k pretrvávajúcej deformácii bronchiálnej steny a susedných tkanív. V dôsledku zúženia lúmenu priedušiek alebo stlačenia zvonka deformovanými oblasťami je narušená ich priechodnosť. Prívod kyslíka do pľúc klesá, kolabujú alveoly a vytvára sa obštrukčná atelektáza. Postihnutá oblasť alebo pľúcny lalok je pred aktom dýchania vypnutý.

Porušenie lymfy a krvného obehu zhoršuje morfologické zmeny v parenchymálnom tkanive pľúc. V dôsledku toho sa znižuje funkcia vonkajšieho dýchania, je narušená výmena plynov (množstvo kyslíka v krvi klesá, hromadí sa oxid uhličitý). Vyvíjajú sa príznaky dýchacej ťažkosti.

Takže na otázku, ako sa vyvíja pneumoskleróza pľúc, čo to je, by malo byť zodpovedané, že s touto chorobou je práca dýchacieho systému úplne narušená.

Normálne pľúcne tkanivo sa patologicky mení a nemôže vykonávať svoje funkcie.

Ktorého lekára kontaktovať na ošetrenie?

Ak po prečítaní článku predpokladáte, že máte príznaky charakteristické pre túto chorobu, mali by ste vyhľadať radu od pulmonológa.

Abnormálny rast spojivového tkaniva sa nazýva skleróza. Čo je pľúcna pneumoskleróza? Jedná sa o šírenie nefungujúceho tkaniva v pľúcach, ktoré vedie k tvorbe lézií, ktoré nie sú schopné výmeny plynov. V prípade menších ťažkostí spojených s dýchaním by ste mali okamžite vyhľadať lekára. Proces môže byť asymptomatický. Degenerácia tkanív sa šíri rýchlo, pľúca sa zahusťujú a menia štruktúru.

Rizikové faktory

Faktory, ktoré môžu spôsobiť rozvoj pneumosklerózy, sú:

 • Dlhodobé fajčenie.
 • Dedičná predispozícia.
 • Sklon k alergickým reakciám.
 • Pravidelné vdychovanie azbestu, uhoľného prachu, trusu zvierat alebo vtákov.
 • Parazitárne choroby.
 • Vek. Pneumoskleróza u starších ľudí je spôsobená vekom podmieneným poklesom elasticity pľúcneho tkaniva.

Zvyšuje tiež riziko takejto patológie, užívania určitých liekov na chemoterapiu, liečby srdcových chorôb.

Prevencia

Aby sa zabránilo rozvoju pneumosklerózy, odporúča sa:

 • včasná liečba chorôb, ktoré môžu viesť k pneumoskleróze;
 • opustiť zlé návyky (vrátane vyhýbania sa pasívnemu fajčeniu);
 • každoročná profylaktická fluorografia;
 • odmietnutie iracionálneho užívania liekov;
 • zvýšená imunita: vyvážená výživa, dostatočná fyzická aktivita, dobrý odpočinok;
 • vyhnúť sa poraneniu pľúc.

Video z YouTube súvisiace s článkom:

Klasifikácia pneumosklerózy

Toto ochorenie je klasifikované v závislosti od prevalencie a závažnosti poškodenia pľúcneho tkaniva, umiestnenia patologického miesta.

Podľa stupňa distribúcie

Prevalencia pneumosklerózy je:

 • Difúzne. Patologické ohniská sa nachádzajú v jednej alebo dvoch pľúcach naraz. Normálna štruktúra orgánu je úplne stratená, jeho vzdušnosť klesá.
 • Miestne alebo obmedzené. Môže to byť veľké alebo malé ohnisko. V tomto prípade sú ovplyvnené oblasti pľúcneho parenchýmu jedného alebo viacerých lalokov pľúc.

Karnifikácia je zvláštna forma lokálnej pneumosklerózy. Toto je názov patologického procesu, pri ktorom sú alveoly úplne prerastené spojivovým tkanivom. Pľúca zároveň makroskopicky pripomínajú surové mäso. Hlavnou príčinou tohto stavu je vírusový zápal pľúc, absces alebo gangréna pľúc..

Podľa stupňa poškodenia štruktúr pľúc

V závislosti od lézie rôznych pľúcnych štruktúr sa rozlišujú nasledujúce typy pneumosklerózy:

 • Alveolárny. Častejšie sa vyskytuje po utrpení zápalu pľúc. Charakterizované zhrubnutím alveolárnych stien.
 • Intersticiálna reklama. Patologický proces je lokalizovaný v parenchymálnom tkanive pľúc.
 • Perivaskulárne. Oblasti okolo ciev sa zahusťujú a deformujú.
 • Perilobular. Granulačné ohniská sa vyvíjajú pozdĺž mostov umiestnených medzi lalokami pľúc.
 • Peribronchiálny. Spojovacie tkanivo rastie okolo veľkých a malých priedušiek.

Identifikácia príčiny ochorenia pomáha zastaviť tvorbu vláknitých jaziev.

Lokalizáciou lézie

Pneumoskleróza môže byť:

 • Apikálny. V oblasti vrcholu pľúc sa vyskytuje znížená elasticita a vytvrdzovanie spojivového tkaniva.
 • Bazálne. Lézia je lokalizovaná v blízkosti koreňa, kde sa nachádza hlavný bronchus, pľúcne tepny a žily.
 • Bazálne. Spodné časti dýchacieho orgánu sa zmenšujú a deformujú. Bazálna pľúcna fibróza sa vyskytuje hlavne u starších ľudí.

Možný je aj vývoj zmiešanej formy. Ovplyvňuje rôzne oblasti pľúc. Charakterizovaná častou kombináciou radikulárnej pneumosklerózy s apikálnou so sprievodnou tuberkulózou.

Fázy choroby

 • Skleróza. Normálny pľúcny parenchým je zhutnený a nahradený spojivovým tkanivom.
 • Fibróza. Vyvíja sa v dôsledku sklerózy, objavujú sa jazvové zmeny.
 • Pneumociróza. Existuje úplné vytvrdnutie alveol, priedušiek, ciev (tepny, žily, kapiláry).

Cirhóza pľúc patrí k najnebezpečnejším a najťažším stupňom tejto patológie. Je to prirodzený výsledok nedostatočnej alebo predčasnej liečby pneumosklerózy. U týchto pacientov môže dôjsť k zhusteniu pleury, parenchýmu pľúc, mediastinálne orgány sa môžu posunúť na postihnutú stranu.

Príznaky prejavu

Pri pneumoskleróze pľúc neexistujú žiadne špecifické príznaky. Malé ložiskové lézie sa dajú niekedy zistiť iba röntgenovým vyšetrením, nespôsobuje zdravotné postihnutie, nesprevádzajú ho žiadne príznaky.

Pacienti môžu mať nasledujúce sťažnosti:

 • Dyspnoe rôznej závažnosti.
 • Kašeľ s výtokom spúta.
 • Slabosť, únava.
 • Bolesť kĺbov, svalov.

Charakteristickými znakmi difúznej pneumosklerózy alebo cirhózy pľúc sú zvýšenie frekvencie dýchacích pohybov v pokoji alebo pri menšej fyzickej námahe. Pomocné svaly sa zúčastňujú dýchania, s hlbokým dychom sú vtiahnuté medzirebrové priestory.

Diagnostické metódy

Medzi hlavné metódy diagnostiky pneumosklerózy patria:

 • Inšpekcia. Hrudník u takého pacienta je zväčšený, postihnutá strana pri dýchaní zaostáva. Vyskytuje sa opuch krčných žíl, cyanóza.
 • Auskultácia. V závislosti od závažnosti lézie, oslabeného alebo sťaženého dýchania je počuť suché a vlhké chvenie nad patologickým zameraním.
 • Röntgenová snímka obyčajného hrudníka, CT alebo MRI. Určené znížením priehľadnosti pľúc, výrazným zvýšením a deformáciou pľúcneho obrazca.
 • Spirografia, špičková prietoková metrika, oxymetria. Ich správanie vám umožňuje posúdiť vitálnu kapacitu pľúc, výdychový prietok a saturáciu krvi kyslíkom..
 • Všeobecný rozbor krvi, moču, spúta. Charakteristické sú zápalové zmeny.
 • Bronchoskopia. Odhalí sa deformácia bronchiálnych stien, upchatie lúmenu priedušiek, infiltrácia peribronchiálneho tkaniva..

Niekedy sa na kontrolu srdcových komplikácií robí echokardiografia a EKG.

S ich pomocou môžete určiť prítomnosť pľúcnej hypertenzie, vývoj "cor pulmonale".

Aké príznaky môžu naznačovať pľúcnu pneumosklerózu

Najbežnejším príznakom, ktorý sa vyskytuje u každého a sprevádza chorobu po celú dobu, je dýchavičnosť. Na začiatku choroby má inšpiratívny charakter (je nemožné sa zhlboka nadýchnuť), potom sa stáva ťažké dýchať a vydychovať. Zlý prognostický znak - dýchavičnosť v pokoji.

Pacienti sa tiež obávajú kašľa - suchého, bolestivého, ktorý spôsobuje veľké nepohodlie. Kašeľ je sprevádzaný hlienom alebo hnisavým spútom (s pridaním infekcie, ktorá sa tiež stáva pomerne často). Cyanóza - modrasté sfarbenie končekov prstov na rukách a nohách, špičkách nosa, pier (tento príznak sa vyskytuje v dôsledku nízkej saturácie krvi kyslíkom).

Príznaky „paličiek“ a „hodinkových okuliarov“. Mali by ste venovať pozornosť svojim rukám, ak sú hroty prstov a nechtov stlačené a zdeformované - máte tento príznak (tu hrá úlohu spojivové tkanivo, ktoré upravuje prsty). Bežné príznaky - únava, apatia, depresia - sa vyskytujú pri hypoxii.

K chudnutiu dochádza v dôsledku výraznej straty bielkovín v tele. Pacienti pociťujú nepríjemné, „boľavé“, bolestivé pocity na hrudníku. Všetky tieto príznaky významne zasahujú do plnohodnotného života. Ak nájdete takéto príznaky u seba, určite sa poraďte s lekárom! V počiatočných štádiách ochorenia sú ťažko viditeľné a môžete s nimi žiť, ale pamätajte, že choroba je progresívna, príznaky sa zvýraznia..

Ochorenie môže byť progresívne alebo progresívne. Vo väčšine prípadov to závisí od samotného pacienta. Pri správne dodržiavaných odporúčaniach, povinnom odvykaní od fajčenia, zdravom životnom štýle, choroba prebieha šetrnejšie a bez rýchlych zmien, ktoré v budúcnosti môžu viesť k pneumociróze.

Liečba

Mnoho pacientov sa zaujíma o to, ako liečiť pneumosklerózu pľúc a či sa dá liečiť?

Úplne sa zbaviť tejto choroby je nemožné, spojivové tkanivo jazvy sa nedá úplne odstrániť.

Na liečbu pneumosklerózy sa používa veľa metód: lieky, inhalácia kyslíka, chirurgické zákroky. Najskôr sa lieči základné ochorenie: tuberkulóza, chronický zápal pľúc, cystická fibróza.

Tiež na zmiernenie stavu pacienta sa široko používa normalizácia respiračných funkcií, fyzioterapeutické metódy, dýchacie cvičenia, fyzioterapeutické cvičenia..

Lieky

Medzi hlavné lieky patria:

 • Kortikosteroidy: dexametazón, prednizón.
 • Expektoranty: acetylcysteín, karbocysteín.
 • Bronchodilatátory: aminofylín, ipraterol.
 • Širokospektrálne antibiotiká. Menovaný podľa potreby.
 • Imunosupresíva: azatioprín, sulfasalazín.

Veľmi často sa predpisuje vitamínová terapia, vaskulárne a metabolické lieky. V prípade srdcových komplikácií sa odporúčajú tabletové alebo injekčné formy srdcových glykozidov. Jednou z metód liečby je aj lokálne zavlažovanie protizápalovými a vstrebateľnými liekmi bronchiálnej sliznice počas bronchoskopie..

Chirurgický

Operácie pre difúznu pľúcnu fibrózu sa vykonávajú zriedka. Chirurgická liečba sa používa pre fokálnu formu so sprievodným hnisavým zápalom pľúcneho parenchýmu. V tomto prípade je odstránený celý lalok alebo celé pľúca..

Fyzioterapia

Použitie metód fyzioterapie pomáha urýchliť zotavenie. Najefektívnejšie sú tieto:

 • Elektroforéza s novokaínom a chloridom vápenatým.
 • Haloterapia (inhalácia malých častíc soli).
 • Fonoforéza.
 • Aeroionoterapia (vystavenie ionizovanému vzduchu).

Pri pneumoskleróze pomáha terapeutická masáž k lepšiemu vylučovaniu spúta a zlepšeniu prekrvenia: všeobecne, hrudníka, drenáže.

Oxygenoterapia

Táto metóda spočíva v inhalovaní špeciálnej plynnej zmesi kyslíka a # 8211. Kyslík sa môže dodávať nosovým katétrom, maskou na tvár alebo náustkom. Niekedy používajú špeciálne tlakové komory alebo kyslíkové stany..

Táto metóda sa používa na liečbu a prevenciu tohto ochorenia s chronickými pľúcnymi patológiami..

Hlavnými úlohami terapeutických cvičení na pneumosklerózu sú posilnenie dýchacích svalov, zlepšenie ventilácie pľúc a prevencia hypoxie.

Medzi hlavné metódy takejto telesnej výchovy patria:

 • Cvičenie spojené so zmenou polohy tela. Po nich sa zvyšuje vylučovanie spúta, čo znižuje pravdepodobnosť vzniku sekundárnych komplikácií.
 • Dýchacie cvičenia. Najbežnejším cvičením je nafúknutie balóna alebo sfúknutie sviečky..
 • Plávanie.

Všetky metódy cvičebnej terapie sa neodporúčajú používať v akútnom období. Mali by sa používať iba počas remisie alebo na miernu dýchavičnosť..

Tradičné metódy liečby

Pred liečbou pneumosklerózy pľúc ľudovými metódami je lepšie konzultovať s terapeutom alebo pulmonológom.

Po ich schválení môžete použiť nasledujúce metódy:

 • Mix aloe s medom. Na jeho prípravu sa niekoľko kusov rastliny naseká nožom alebo mixérom. Pridajte 2 lyžice tekutého medu. Dobre premiešajte, preložte do sklenenej nádoby, uložte do chladničky. Vezmite 1 polievkovú lyžičku. ráno a večer.
 • Odvar z eukalyptu. Niekoľko listov sa zaleje 200 ml vody, varí sa na vodnom kúpeli asi pol hodiny. Potom sa ochladí a pridá sa k roztoku na inhaláciu. Vdýchnutie pár eukalyptu pomáha resorpcii zápalu, riedeniu hlienu.
 • Hrozienka a sušené marhule. Sú skrútené v mlynčeku na mäso, naliate pohárom vriacej vody. Trvajte na tom, 2-3 hodiny pod zakrytým vekom. Každý deň je potrebné vziať 2 polievkové lyžice výsledného roztoku. Pred použitím ho pretrepte..

Pneumoskleróza pľúc je vážne a vážne ochorenie. Je zrejmé, že liečba tejto patológie iba ľudovými prostriedkami môže viesť k nepriaznivým následkom. Kombinácia takýchto možností liečby s konvenčnou medicínou však môže zlepšiť stav pacienta a uľahčiť priebeh ochorenia..

Predpoveď

Pri pneumoskleróze pľúc prognóza a dĺžka života závisia od štádia ochorenia..

S ohniskovou formou je prognóza priaznivá. V tomto prípade je zlyhanie dýchania zriedkavé..

V difúznom variante sa prognóza výrazne zhoršuje. Pľúcne srdce, vzniká srdcové zlyhanie pravej komory.

Liečba sprievodných bronchopulmonálnych ochorení významne zníži ďalší postup patologických zmien v pľúcach.

Koľko ľudí žije s pľúcnou pneumosklerózou

Očakávaná dĺžka života priamo závisí od účinnosti lekárskej terapie. Lokálna forma ochorenia si najčastejšie vyžaduje iba preventívne opatrenia a nepredstavuje priamu hrozbu pre zdravie. Ak chcú pacienti s pneumosklerózou prežiť dlhý život, mali by byť pozorní k svojmu zdraviu, včas liečiť, viesť zdravý životný štýl, myslieť pozitívne a snažiť sa vyhnúť stresovým situáciám.

Ale neoplatí sa nekontrolovane brať lieky. Preventívne aj liečebné opatrenia by sa mali vykonávať pod lekárskym dohľadom. Dodržiavaním všetkých lekárskych predpisov a dodržiavaním vyššie uvedených odporúčaní nemôžu mať pacienti strach o svoj život.

Pre Viac Informácií O Zápal Priedušiek

Ak je lymfatická uzlina zväčšená, ale nebolí

Obrázok z lokality lori.ru Zápal lymfatických uzlín, nazývaný lymfadenitída, ktorý sa často vyskytuje v spojení s lymfagnitídou, je alarmujúcim príznakom. Ak sa lymfatické uzliny zvýšia a ublížia, musíte sa poradiť s lekárom, aby ste určili príčinu, ktorá spôsobila takúto odchýlku.